DOBRO. PRAWDA. PIĘKNO.

Szkoła Podstawowa
 im. św. Stanisława Kostki
w Bydgoszczy

Szkoła oparta o tradycyjne katolickie wartości, klasyczne wychowanie i edukację oraz szacunek do naszej Ojczyzny i jej historii. Przyjazna dla domowej edukacji.

Co wyróżnia naszą szkołę?

Tradycyjne katolickie wartości:

Dbamy o pełny rozwój osoby w sferze moralnej, duchowej, intelektualnej i fizycznej, zgodny z wartościami katolickimi.

Szacunek do Ojczyzny:

Szkoła wychowuje dzieci do szanowania polskiej  historii, kultury narodowej i języka. Istotnym elementem edukacji i wychowania jest ukazywanie polskich tradycji.

Klasyczne podejście do wychowania
i edukacji:

Naszym przewodnikiem po wychowaniu i edukacji jest wielowiekowa tradycja klasycznego kształcenia wyposażającą młodego człowieka w ogólną wiedzę o świecie i umiejętność poradzenia sobie w zmieniających okolicznościach.

Wysoki poziom nauczania:

Dbamy o możliwie jak najlepsze kształcenie dzieci dostosowując do tego celu kompetencje nauczycieli i metody nauczania.

Wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci:

Na wychowanie młodego człowieka ma wpływ zarówno rodzina, szkoła jak i otoczenie. Zdając sobie sprawę z realiów współczesnego świata wspomagamy rodziców w procesie wychowania nie tylko zapewniając bezpieczne środowisko nauki, ale również oferując katechezy dla rodziców dotyczące wychowania i zajęcia dodatkowe dla dzieci.

Facebook

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku, gdzie informujemy na bieżąco o wydarzeniach z życia szkoły.

Edukacja domowa

Edukacja domowa to coraz popularniejsza forma edukacji pozwalająca wspierać kształcenie i wychowanie dzieci przez Rodziców. Jako szkoła pomagamy w realizowaniu nauczania domowego organizując egzaminy i zajęcia dodatkowe.

Zajęcia dodatkowe

Oprócz zajęć podstawowych oferujemy zajęcia dodatkowe pozwalające naszym dzieciom uzupełnić wiedzę i rozwinąć nadobowiązkowe umiejętności.