Mens sana in corpore sano, czyli W zdrowym ciele zdrowy duch

30 kwietnia, 2022

W zdrowym ciele zdrowy duch – ta słynna sentencja towarzyszy wielu sportowym wydarzeniom. Nikt chyba nie zaprzeczy przesłaniu, które z sobą niesie. My również – jako szkoła podstawowa – doceniamy wagę zajęć sportowych. Są one nieocenioną pomocą w kształtowaniu charakteru i kluczowych umiejętności – nie tylko tych związanych ze sprawnością fizyczną. Bowiem oprócz zdrowia ciała, lekcje wychowania fizycznego wspomagają takie cele jak, na przykład, formowanie wytrwałości, umiejętność przezwyciężania słabości i porażek, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, szacunek do zasad oraz nauka radzenia sobie w stresujących sytuacjach.

Dlatego w naszej szkole nie ograniczamy się do przepisowej liczby godzin przeznaczonych na ruch, ale organizujemy dodatkowe zajęcia z szermierki oraz wycieczki, podczas których dzieci mają okazję do sportu i innych aktywności na świeżym powietrzu.