Organ założycielski

Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Kto założył Szkołę Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Bydgoszczy?

Organem założycielskim Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Bydgoszczy jest Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Warszawie, które założone zostało w grudniu 2017 roku. W jego skład wchodzą ludzie, którym leży na sercu dobro Kościoła Katolickiego i czystość liturgii. Stowarzyszenie zajmuje się propagowaniem tradycyjnej duchowości katolickiej oraz liturgii łacińskiej w tradycyjnym rycie rzymskim poprzez organizację konferencji, spotkań, rekolekcji, pielgrzymek oraz poprzez własne wydawnictwa. Więcej informacji znaleźć można na oficjalnej stronie stowarzyszenia: http://wiernitradycjilacinskiej.pl/

Nasza misja

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki za swoje główne zadanie stawia sobie wychowanie człowieka szlachetnego, podążającego za swoim powołaniem, oraz ochronę dzieci przed deprawacją. Chcemy, aby wychowankowie naszej Szkoły nie tylko ćwiczyli umiejętności i pamięć, ale poznawszy rozumem prawdę i dobro, mieli mocną wolę podążania w ich kierunku. Wierzymy, że taki całościowy rozwój osoby umożliwia tylko nauka Kościoła Katolickiego, który będąc strażnikiem Bożego Objawienia przekazuje nam prawdę o człowieku i ostatecznym celu jego życia. Środki do realizacji wyznaczonych zadań wskazują nam doświadczenia minionych wieków, czyli chrześcijańska tradycja edukacji klasycznej.

Laudetur Iesus Christus!

Podjęliśmy się tego trudnego zadania otworzenia i prowadzenia szkoły z myślą o naszych dzieciach. Chcielibyśmy by młode pokolenie poznało prawdziwą wiarę katolicką i miało możliwość odbycia dobrej edukacji. Dodatkowo w tych trudnych czasach dochodzi kwestia bezpieczeństwa naszych dzieci, bezpieczeństwa ich wychowywania zgodnie z wolą i wiedzą rodziców. To wszystko ma zapewnić nasza szkoła. Niech Święty Stanisław Kostka wyprasza nam potrzebne łaski!

Narcyz Kamiński

prezes Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wierni Tradycji Łacińskiej

Zachęcamy do wsparcia naszej działalności

Jako stowarzyszenie działamy niezarobkowo. Wszystkie przychody, które uzyskujemy pokrywają koszty funkcjonowania Szkoły. Opieramy się także na pracy wolontariuszy - Rodziców naszych wychowanków i osób zaprzyjaźnionych z naszym Stowarzyszeniem. Państwo również mogą zostać mecenasami naszej inicjatywy. Zachęcamy do darowizny na konto szkoły:

03 1600 1462 1818 2007 7000 0004