Św. Stanisław Kostka

Patronem naszej Szkoły Podstawowej jest Święty Stanisław Kostka, Patron Polski, a także dzieci i młodzieży oraz ministrantów. Poniżej prezentujemy życiorys Świętego Stanisława Kostki zawarty w "Żywotach Świętych" zebranych przez ks.Piotra Skargę.

Żywot św. Stanisława Kostki

Żywot św. Stanisława Kostki societatis Jesu

pisany od Franciszka Sachina tegoż zakonu

Był rodzaju przezacnego, ojca miał Jana Kostkę z Rostkowa, kasztelana zakrocimskiego, a matkę Małgorzatę Kryskę z Drobnina, domy obadwa wysokiego szlachectwa i sławy, Urodził się w Rostkowie starodawnej ojczyznie przodkówswoich, w zakrocimskim powiecie, roku pańsk. 1550. Od dzieciństwa podrastając, wziętej ze chrztu ś. niewinności dochował; strzegąc się grzechu każdego, i kwiatu czystości dziewiczej nie utracił, i od grzechu śmiertelnego, z łaski bożej, wolnym zostawał. Już go był darami swemi wielkiemi Pan Bóg od młodości ozdobił i umiłował, wlewając w naczynie piękne, cnoty wysokie i duchowieństwa nabożnego pełne.

Św. Stanisław Kostka - największy z międzynarodowych Polaków

Litania do św. Stanisława Kostki

z książki ks. Józefa Warszawskiego "ŚW. Stanisław Kostka, największy z międzynarodowych polaków"

Kyrie eleison – Chryste eleison – Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas – Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.


Święta Maryjo, Królowo wyznawców – módl się za nami.

Święty Stanisławie, najcudniejszy ich kwiecie – módl się za nami.